มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  มีการ ประกาศเจตจำนงสุจริต มีมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้พนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ปฏิบัติตามมาตราการต่างๆรวมไปถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี(พ.ศ. 2562-2564) และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการจัดการการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เป็นองค์กรที่มีการทำงานตามโปร่งใสในการทำงาน สามารถตรวจสอบได้ และมีการวิเคราะห์ปัญา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน และสภาพแวดล้อม เพื่อนำข้อวิเคราะห์มาปรับปรุงการทำงาน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเพื่อให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ โดยมีชื่อว่า่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment : ITA) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินฯ ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยเทศบาลมีผลคะแนนการประเมินฯ ITA ที่ 64.51  คะแนน อยู่่ระดับ D  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัั่วกัน ผลการประเมิน

 

เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  ได้ออกมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

343891
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
700
678
5575
333170
18152
20484
343891

Your IP: 162.158.167.242
2021-09-25 21:26