⊗⊗  ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ⊗⊗

⇒  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562

⇒  เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ป้ายและการประกอบกิจการค้า

⇒  เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562  ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

⇒  เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่าขั้นต่ำมาตรฐานเฉลี่ยต่อตารางเมตร ในการประเมินค่ารายปีเพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page